Trụ sở chính
Địa chỉ: Số 254/100 Minh Khai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: 0828 565 168
Email : hbkvietnam1@gmail.com
Website: http://www.hbkvietnam.com

Những trường có dấu * là bắt buộc phải nhập thông tin